Draivia kouluun!

Koulujen liikuntatunneille suunnattu Draivia kouluun! -ohjelma vastaa uuden opetussuunnitelman tarpeisiin ja tuo golfin ”lasten näköisenä” ja turvallisena liikuntatunneille. Suomen Golfliiton suunnittelema ja yhdessä pilottikoulujen opettajien kanssa jalostama ohjelma sisältää valmiit tuntisuunnitelmat videoituine ohjelmineen ja välinebägin koulujen opettajien käyttöön.

Liikuntasalissa tai koulun pihalla toteutettavat Draivia kouluun! -liikuntatunnit tuovat oppitunneille lisää hauskuutta, oppia golfista ja paljon liikettä motoristen perustaitojen, havaintomotoristen taitojen ja fyysisten ominaisuuksien opetteluun.

Draivia kouluun! -tunnit voidaan koostaa joko pistetyöskentelynä pareittain tai liikuttamalla koko ryhmää samanaikaisesti. Harjoitukset kehittävät perusliikuntataitoja laaja-alaisesti: liikkumis-, tasapaino- ja välineenkäsittelytaito, nopeus, voima, kestävyys sekä liikkuvuus.

Golf-harjoitteet, kuten muutkin välineenkäsittelytaitoihin liittyvät harjoitteet, tehdään aina molemmilta puolilta lyöden (heitot molemmilla käsillä heittäen, potkut molemmilla jaloilla potkien).

Perusopetuksen viides- ja kahdeksasluokkalaisille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä Move! on yksi osa tuntien suunnitteluohjelmaa.

Harjoitteista pystyy helposti rakentamaan tunneista erilaisia ryhmän ja oppilaiden tarpeen mukaan − niin 45 minuutin, kuin 90 minuutin liikuntatunneillekin. Eriyttäminen tunnin aikana on mahdollista helposti sovellettavien harjoitteiden avulla. Myös oppilailla on mahdollisuus keksiä sovelluksia harjoitteista, kun pistetyöskentelyyn varataan riittävästi aikaa.

Tuntien suunnitteluohjelma mahdollistaa myös tunnin rakentamisen vain yhden harjoiteltavan taidon, kuten tasapaino- välineenkäsittelytaidon ympärille. Suunnitteluohjelamaa on helppo käyttää havainnollisten tehtäväkorttien ja videoiden avulla.

Kaikille oppilaille on tarjolla onnistumisia, oivalluksia ja haasteita. Golfharjoitteissa välineinä käytetään muovisia, isolapaisia mailoja, tennispallon kaltaisia palloja ja mm. tartuntapintakohteita, joihin pallot tarttuvat.

Yksi Draivia kouluun! -tunteja opetuksessaan hyödyntävistä kouluista on Kuoppanummen koulu Nummelassa. Lue juttu koulun golfhenkisestä liikuntatunnista Golf.fissä.

Draivia kouluun! -ohjelma vastaa perusteiltaan Suomen Golfliiton Laatuseurojen junioritoiminnan harjoitusohjelmia. Tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista terveitä sekä monipuoliset fyysiset valmiudet omaavia yksilöitä.