Kerhotoiminta

Draivia Kouluun tuntimallit ja puistogolf sopivat hyvin Harrastamisen Suomen mallin kerhoihin tai lajivierailuihin eri kerhoissa.

Golfseuran tai opettajien järjestämät koulujen golfkerhot ovat oppilaille vapaaehtoisia.
Toimintaa voi järjestää joko koulun tiloissa, golfalueilla tai kaupungin muissa liikuntaympäristöissä.7C4A1794

Koulujen kerhotoiminnan kehittämisen tavoitteena on saada aikaan monipuolista, lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa, joka vakiintuu osaksi lapsen ja nuoren iltapäivää.

Koulujen kerhotoimintaa kehitetään siten, että toiminnan piiriin saadaan myös niitä lapsia ja nuoria, joilla ei ole esimerkiksi perheen tuen puuttuessa mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti. Pyrkimyksenä on, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus ainakin yhteen kerhoharrastukseen läpi perusopetuksen. Kerhotoiminnan kehittämisessä on tavoitteena myös syventää kodin ja koulun yhteistyömuotoja.

Koulut voivat hyödyntää kerhotoiminnan järjestämisessä kolmannen sektorin, koulun muiden sidosryhmien ja eri hallintokuntien osaamista.

Kerhotoiminnan tavoitteita

 • myönteisten harrastusten edistäminen
 • mahdollistaa jokaiselle lapselle ainakin yksi liikunnallinen harrastus läpi koko perusopetuksen
 • kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen
 • lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen
 • mahdollisuuden antaminen sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja yhteisöllisyyteen kasvamiseen
 • mahdollisuuden antaminen onnistumisen ja osaamisen kokemukseen
 • luovan toiminnan ja ajattelun kehittäminen
 • lasten ja nuorten kannustaminen tuottamaan omaa kulttuuriaan
 • mahdollisuus oppilaan tuntemisen lisäämiseen

Monta syytä golfkerhon järjestämiseen

 • kerhon järjestäminen koulupäivän jälkeen madaltaa lasten osallistumiskynnystä
 • golfia voi harrastaa helposti tutussa kouluympäristössä
 • positiiviset kokemukset voivat ohjata lapsen golfharrastuksen pariin
 • jo golfia harrastavat saavat kerhossa tukea harrastukselleen
 • golfin avulla voi oppia pitkäjänteisyyttä, yksin ja ryhmässä toimimista sekä monipuolisia liikuntataitoja
 • golf on kivaa!

Siirry tuntien suunnitteluun

Lisää kerhotoiminnan organisoinnista materiaalipankissa.